Wet Scrubber System คืออะไร ? | บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด

ข้อดีของระบบบำบัดอากาศเสียแบบเปียก        Wet Scrubber System หรือ ระบบบำบัดอากาศเสียแบบเปียกเป็นระบบที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมเช่น อุตสาหกรรมหลายประเภท ทั้งอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์จากยาง อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ   เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบำบัดก๊าซเสีย มลพิษ ไอกรด ไอสารเคมี ที่มาจากกระบวนการผลิต ข้อดีของระบบบำบัดอากาศเสียแบบเปียก ( Wet Scrubber System ) 1. มีประสิทภาพในการกักอนุภาคสูง 2. สามารใช้กับที่มีอุณหภูมิและความชื่นสูงได้ดี […]